tags:自定义函数手册

3.2 Fx.org/org

findUserById:按用户Id查询用户信息

Fx.org.findUserById( <String userId>, <Map criteria>)

def (Boolean error,Map data , String errorMessage) =  Fx.org.findUserById("1000")

或:

org.findUserById( <String userId>, <Map criteria>)

def (Boolean error,Map data , String errorMessage) = org.findUserById("1000")

返回值data类型为:Map

findByUserIds:按用户Id列表查询若干用户信息

Fx.org.findByUserIds( <List userId>)

def (error, data, errorMessage) =  Fx.org.findByUserIds(["1000","1001"])

或:

org.findUserById( <String userId>, <Map criteria>)

def (Boolean error,Map data , String errorMessage) = org.findUserById("1000")

返回值data类型为:Map

results matching ""

    No results matching ""